เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

ฝันร้าย

เรื่อง ฝันร้าย
ทุกคนเกิดมาล้วนต้องเคยนอนหลับฝัน และภาพฝันของแต่ละ
คนก็จะเป็นไปตามความรู้สึกของคุณในแต่ละวัน มีทั้งฝันดี และ
ฝันร้าย วันนี้ขอกล่าวถึงเรื่อง "ฝันร้าย" ซึ่งแน่นอนว่าไม่มีใครชอบที่
จะต้องนอนหวาดผวา กลัว กังวล ระแวง กับสิ่งที่ไม่น่าพึงใจนัก ฝันร้าย
มีหลายๆรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ภูต ผี ปีศาจ ซาตานและสิ่งที่เราไม่ชอบ
หวาดกลัว หรือไม่ประทับใจ สิ่งเหล่านี้หากมันได้อยู่ในจิตใต้สำนึก ฝังอยู่
ในความคิด จึงมักจะตามหลอกหลอนในรูปแบบของความฝัน บ้างก็ว่าฝัน
ร้ายจะกลายเป็นดี ฝันร้ายเป็นลางบอกเหตุ ซึ่งในทางความเชื่อส่วนบุคคล
นั้นก็อาจจะเป็นเช่นนั้นได้ แต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแค่ความคิด จินตนา
การของคน ที่ย้ำคิด ย้ำทำ กระตุ้นให้สมองจินตนาการเหตุการณ์ล่วงหน้า
ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือ กำลังจะเกิดขึ้น หรือาจเกิดขึ้นแล้วในอดีต ซึ่งหากเป็น
เรื่องดีคงไม่เรียกมันว่าฝันร้าย การหลีกเลี่ยงจากฝันร้ายมันก็คงขึ้นอยู่กับวิธีจัด
การของแต่ละคนและอาจแตกต่างกันไป เช่น ท่านอน , เวลาในการนอน , สิ่ง
แวดล้อมรอบข้าง , ความคิดและเหตุการณ์ก่อนจะนอน สิ่งเหล่านี้เป็นตัวแปร
สำคัญมากที่จะทำให้การนอนของคุณราบรื่น หรือ มีอุปสรรค สิ่งที่จะทำให้คุณ
นอนหลับสบายนั่นคือจิตใต้สำนึกของคุณนั่นเอง เพราะถ้าคุณควบคุมความคิด
ของตัวเองได้ คุณก็จะผ่อนคลายทุกอย่างและนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเต็มอิ่ม
ไม่มีฝันร้ายมาคอยหลอกหลอนรบกวนเวลานอนของคุณอีกต่อไป
[url]https://918kissyou.com/scr888/[/url]
โพสต์วันที่ 2021-10-06 02:52:27 ถูกเปิดทั้งหมด 123 ครั้ง
ฝันร้าย
เปลี่ยนภาพใหม่
ป้อนตัวอักษรด้านล่าง