เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

ความสามารถของคนเรา

ในการทำวิจัยเอาจริงต้องทำอะไรหลากหลายออย่างเลยนะมากกว่าที่เราคิดเอาไว้สะอีก คงามรู้ ที่เราสะสมมาในเรื่องที่เราสนใจวิจัยสิ่งเหล่านั้น เราต้อง อธิบาย เเละทดลอง เพื่อให้ได้ผลที่มีประโยชน์ เเละมีข้อมูลที่ถูกต้องมากที่สุด ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด โดยเฉพาะการอธิบายให้เขา้าใจในเเต่ละขั้นตอน มันทำให้เราต้องศึกษาอะไรมาหลากหลายอย่างเลยก็ว่าได้ เพราะเราต้องเรียนรู้ศึกษาเรื่องราวที่วิจัย ให้ออกมาเเตกฉานมากที่สุด นั้นเเหล่ะคือข้อมูลสำคัญในงานวิจัยนั้นๆ เราเลยรู้ว่าจะเขียนจุดไหน อธิบายให้คนเข้าใจสิ่งที่เรากำลังวิจัยได้อย่างไร การวิจัยเราถึงจะลุ่ล่วงในวัตถุข้อประสงค์ที่เราต้องการจะศึกษา เอาจริงๆ มันมีหลากหลายขั้นตอน ตอนทำเราจะเหนื่อยเอามากๆเลยทีเดียว ถ้าได้ทำวิจัยเพียงคนเดียว โต้รุ้งกันเลยก็ว่าได้ เเต่เมื่อผ่านมาเเล้ว เราจะรู้สึกปลอดโปร่งเลยทีเดียว โล่งในสิ่งต่าง ภูมิใจกับตัวเราเองที่ได้ทำมันออกมาด้วยซ้ำ
ในการทำวิจัยเอาจริงต้องทำอะไรหลากหลายออย่างเลยนะมากกว่าที่เราคิดเอาไว้สะอีก คงามรู้ ที่เราสะสมมาในเรื่องที่เราสนใจวิจัยสิ่งเหล่านั้น เราต้อง อธิบาย เเละทดลอง เพื่อให้ได้ผลที่มีประโยชน์ เเละมีข้อมูลที่ถูกต้องมากที่สุด ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด โดยเฉพาะการอธิบายให้เขา้าใจในเเต่ละขั้นตอน มันทำให้เราต้องศึกษาอะไรมาหลากหลายอย่างเลยก็ว่าได้ เพราะเราต้องเรียนรู้ศึกษาเรื่องราวที่วิจัย ให้ออกมาเเตกฉานมากที่สุด นั้นเเหล่ะคือข้อมูลสำคัญในงานวิจัยนั้นๆ เราเลยรู้ว่าจะเขียนจุดไหน อธิบายให้คนเข้าใจสิ่งที่เรากำลังวิจัยได้อย่างไร การวิจัยเราถึงจะลุ่ล่วงในวัตถุข้อประสงค์ที่เราต้องการจะศึกษา เอาจริงๆ มันมีหลากหลายขั้นตอน ตอนทำเราจะเหนื่อยเอามากๆเลยทีเดียว ถ้าได้ทำวิจัยเพียงคนเดียว โต้รุ้งกันเลยก็ว่าได้ เเต่เมื่อผ่านมาเเล้ว เราจะรู้สึกปลอดโปร่งเลยทีเดียว โล่งในสิ่งต่าง ภูมิใจกับตัวเราเองที่ได้ทำมันออกมาด้วยซ้ำ
https://bit.ly/3PlIhAU
โพสต์วันที่ 2022-05-13 23:28:44 ถูกเปิดทั้งหมด 43 ครั้ง
ความคิดเห็นที่ 1
โดย จุ่มจ่า วันที่ 2022-06-08 20:32:18
ความสามารถของคนเรา
เปลี่ยนภาพใหม่
ป้อนตัวอักษรด้านล่าง