เกี่ยวกับโรงเรียนคุณโจ

โรงเรียนเสริมสวยคุณโจ

        โรงเรียนเสริมสวยคุณโจเป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งโรงเรียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2518 โดยช่วงเริ่มก่อตั้งนี้ อาจารย์ธนพัฒน์ ภัทรวสุพล เป็นผู้บริหารจัดการการเรียนการสอน จนกระทั่งปี พ.ศ. 2540 อาจารย์กานต์รวี เอี่ยมชมนาค ได้เข้ามาดำเนินการบริหารจัดการ วางรากฐานการศึกษาใหม่ ปรับปรุงหลักสูตรมาตรฐานการเรียนการสอน ตลอดจนพัฒนากิจการภายในและได้ขยายสาขาเพิ่มเติมจากเดิมที่มีอยู่สาขาเดียว จนกลายเป็นโรงเรียนเสริมสวย ที่มีนักเรียนนิยมเรียนมากที่สุดในปัจจุบัน โรงเรียนเสริมสวยคุณโจ มีมากกว่า 20 สาขา นักเรียนปีละไม่ต่ำกว่า 2000 คน อาจารย์ผู้สอนกว่า 200 คน ผลิตช่างเสริมสวยออกรับใช้สังคมมากมาย จนเป็นที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ